Skip to main content

Socialisatieproef

De afdeling gehoorzaamheid is de oorspronkelijke afdeling van onze vereniging. Doel van de lessen gehoorzaamheid is, de naam zegt het zelf, om de hond gehoorzaam te krijgen. Dat betekent, dat de geleider opgeleid wordt om de hond middels oefeningen te laten functioneren, zoals bedoeld.

Iedereen stelt eigen doelen op dit vlak: enkelen willen aan wedstrijden gaan deelnemen en anderen zijn tevreden bij een gesocialiseerde hond in het gezin.

Onze methode is de clickertraining en dat is een beloningsgerichte methodiek.

Heel belangrijk vinden we de socialisatie van de honden: door het werken in groep worden de honden gesocialiseerd en dat aspect vinden we enorm belangrijk.

Wil je met je hond deelnemen aan de wedstrijden?